DBAMY O ŚRODOWISKO - Poznań Komorniki
Poznań Komorniki

DBAMY O ŚRODOWISKO

1. ODPADY I RECYKLING

Wydzieliliśmy pomieszczenia gdzie segregujemy i oddzielnie składujemy surowce wtórne – papier, folia, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady biodegradowalne. Zużyte źródła światła i baterie składowane są w oddzielnym pomieszczeniu i przekazywane do utylizacji specjalistycznej firmie recyklingowej.

2. OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Wdrożyliśmy system do zarządzania energią elektryczną oraz klimatyzacją, monitorujemy także zużycie wody. Stosujemy energooszczędne źródła światła, a jego natężenie dostosowujemy do warunków atmosferycznych.

3. BIORÓŻNORODNOŚĆ

Ważnym jest dla nas zachowanie ekologicznej równowagi i dostosowanie naszych obiektów do sąsiadujących z nami lasów. Zainstalowaliśmy budki lęgowe dla ptaków, domki dla jeży, hotele dla owadów zapylających oraz karmniki. Będziemy to kontynuować dalej.

4. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA

Stosujemy normy oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.


5. ROWERZYŚCI

Dla odwiedzających nasze Centrum Handlowe rowerzystów przygotowaliśmy stojaki na rowery i umieściliśmy ogólnodostępną, samoobsługową stację naprawy rowerów.

6. PRZESTRZEŃ DO ODPOCZYNKU

Na terenie centrum umieściliśmy ławki i stoliki gdzie można odpocząć.

7. EDUKACJA

Biskie są nam inicjatywy promujące praktyki ekologiczne dlatego prowadzimy w tym zakresie warsztaty oraz porady o tematyce zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska czy zdrowego trybu życia.